توصیه ی جان پتروچی (John Petrucci) به گیتاریست های مبتدی

توصیه ی جان پتروچی (John Petrucci) به گیتاریست های مبتدی

چرا جملاتی که می نوازید صدای درستی نمی دهند حتی با اینکه نت های صحیح را اجرا می کنید.
نوازنده ی برجسته ی گروه Dream Theater در رابطه با مشکلات گیتاریست های مبتدی که خود او نیز زمانی درگیر آنها بوده است، نکات کلیدی را عنوان کرد. وی توضیح می دهد:

ادامه مقاله

۱